THÔNG TIN LIÊN HỆ
Trung Tâm Công nghệ thông tin
Tầng 1, Nhà G, ĐH Thương mại
Điện thoại: (04) 3764 3219, máy lẻ: 2105 Email: quantrimang@vcu.edu.vn Website: http://cit.vcu.eud.vn